8.1.01. Izračunati sumu prirodnih brojeva u intervalu od k do n koji imaju cifru 7.

Opis rješenja:

Listing programa:

// 08112177
#include<iostream>
using namespace std;

int main(){
	int k,n;
	
	cout<<"Unesite donju i gornju granicu: "<<endl;
	cin>>k>>n;
	
	for(;k<=n;k++){
		if(k % 10 == 7 || (k % 100)/10 == 7){
			cout<<" "<<k<<endl;
		}
		/*Ovaj IF podrazumijeva da nece morati da obradjuje trocifrene
		brojeve,u suprotnom potrebniji je kompleksniji uslov*/
	}
	return 0;
}

Ispis na ekranu:

Index