8.1. Ispisati prvih a parnih prirodnih brojeva počevši od učitane vrijednosti k.

Opis rješenja:

Listing programa:

// 08112180
#include<iostream>
using namespace std;

	int a,k;
	
	cout<<"Unesite donju i gornju granicu: "<<endl;
	cin>>k>>a;
	
	for(;k<=a;k++){
		if(k % 2 == 0){
			cout<<""<<k<<endl;
		}
	}
	return 0;
}

Ispis na ekranu:

Index