8.1. Ispisati sve četvorocifrene brojeve čiji je proizvod cifara jednak 120. Riješiti sa jednom petljom.

Opis rješenja:

Listing programa:

// 08112185
#include<iostream>
using namespace std;

int main(){
	for(int i = 1000;i <=9999;i++){
		if((i / 1000) * ((i % 1000) / 100) * ((i % 100) / 10) * (i % 10) == 120){
			cout<<" "<<i<<endl;
		}
	}
	return 0;
}

Ispis na ekranu:

Index