8.1. Napisati program za učitavanje 3 cifre počevši od cifre najveće težinske vrijednosit. Zatim formira trocifren broj od njih.

Opis rješenja:

Listing programa:

// 08112187
#include<iostream>
using namespace std;

int main(){
	int a=0,b=0,c=0,total=0;
	
	for(int i=1;i<=1;i++){
		cout<<"Unesi cifre: "<<endl;
		cin>>a>>b>>c;
		total=(((a * 10) + b) * 10) + c;
	}
	cout<<"Trocifren broj je: "<<total<<endl;
	return 0;
}

Ispis na ekranu:

Index