8.1. Napisati program za učitavanje 3 cifre počevši od cifre najveće težinske vrijednosit. Zatim formira trocifren broj od njih. Zatim učitati nove tri cifre, formirati novi trocifreni broje te ispisati brojeve i sumu formiranih brojeva.

Opis rješenja:

Listing programa:

// 08112188
#include<iostream>
using namespace std;

int main(){
	int a=0,b=0,c=0,d=0,f=0,g=0,total1=0,total2=0,suma=0;
	
	for(int i=1;i<=1;i++){
		cout<<"Unesi cifre 1. broja: "<<endl;
		cin>>a>>b>>c;
		total1=(((a * 10) + b) * 10) + c;
	}
	for(int i=1;i<=1;i++){
		cout<<"Unesi cifre 2. broja: "<<endl;
		cin>>d>>f>>g;
		total2=(((d * 10) + f) * 10) + g;
	}
	suma = total1+total2;
	cout<<"1.Trocifren broj je: "<<total1<<endl;
	cout<<"2.Trocifren broj je: "<<total2<<endl;
	cout<<"Njihova suma je: "<<suma<<endl;
	return 0;
}

Ispis na ekranu:

Index