8.1. Učitati odabrni broj cifara počevši od cifre najveće težinske vrijednosti, pa od njih sastaviti i ispisati prirodni broj. Učitavanje cifara se prekida kada se unese broj manji od 0 ili veći od 9. Ispis formirani broj kao zasebnu vrijednost.

Opis rješenja:

Listing programa:

// 08112189
#include<iostream>
using namespace std;

int main(){
	int a=0,b=0,c=0,total=0,cifre=0;
	
	cout<<"Unesite broj cifara: "<<endl;
	cin>>cifre;
	
	if(cifre < 2 || cifre > 4){
		cout<<"Nedovoljan ili prevelik broj cifara"<<endl;
		return 0;
	}
	else{
		if(cifre == 2){
			for(int i=1;i<=1;i++){
				int a=0,b=0;
				cout<<"Unesite prvu i drugu cifru: "<<endl;
				cin>>a>>b;
				total=(a*10) + b;
				cout<<"Rezultat je: "<<total<<endl;
			}
		}
		if(cifre == 3){
			for(int i=1;i<=1;i++){
				int a=0,b=0,c=0;
				cout<<"Unesite prvu,drugu i trecu cifru: "<<endl;
				cin>>a>>b>>c;
				total=(((a*10) + b) * 10) + c;
				cout<<"Rezultat je: "<<total<<endl;
			}
		}
		if(cifre == 4){
			for(int i=1;i<=1;i++){
				int a=0,b=0,c=0,d=0;
				cout<<"Unesite prvu,drugu,trecu i cetvrtu cifru: "<<endl;
				cin>>a>>b>>c>>d;
				total=(((((a*10) + b) * 10) + c) * 10) + d;
				cout<<"Rezultat je: "<<total<<endl;
			}
		}
	}
	return 0;
}

II varijanta
// 08112189
#include<iostream>
using namespace std;

int main(){
	int cifre=0;
	
	cout<<"Unesite koliko hocete cifara,2-4: ";
	cin>>cifre;
	
	switch(cifre){
		case 2:{
			int a=0,b=0,total=0;
			cout<<"Unesite prvu i drugu cifru: "<<endl;
			cin>>a>>b;
			total=(a*10)+b;
			cout<<"Rezultat je: "<<total<<endl;
			break;
		}
		case 3:{
			int a=0,b=0,c=0,total=0;
			cout<<"Unesite prvu,drugu i trecu cifru: "<<endl;
			cin>>a>>b>>c;
			total=(((a*10)+b)*10)+c;
			cout<<"Rezultat je: "<<total<<endl;
			break;
		}
		case 4:{
			int a=0,b=0,c=0,d=0,total=0;
			cout<<"Unesite prvu,drugu,trecu i cetvrtu cifru: "<<endl;
			cin>>a>>b>>c>>d;
			total=(((((a*10)+b)*10)+c)*10)+d;
			cout<<"Rezultat je: "<<total<<endl;
			break;
		}
		default:
			cout<<"Unesen je pogresan broj cifara"<<endl;
			break; 
	}
	return 0;
}

Ispis na ekranu:

Index