8.1.. Napisati program za ispis aritmetičke sredine prirodnih brojeva do n.

Opis rješenja: Aritmetička sredina je suma elemenata podjeljena sa brojem elemenata u ovom slučaju to je: as = s/br;.

Listing programa:

//08113010//
#include <iostream>
#include <cmath>
using namespace std;
main ()
{
   int i,n;
   double s,br,as;
   cout<<"Aritmeticka sredina 1 do n "<<endl;
   cout<<"Do broja ";
   cin>>n;
   
   s=0;
   br=0;
   for (i=1; i<=n; i++) {
          s=s+i;
          br=br+1;
   }
   as=s/br;
   cout<<"Aritmeticka sredina od 1 do: "<<n<<" | "<<"Je: "<<as<<endl;
system("PAUSE");
return EXIT_SUCCESS;
}               

Ispis na ekranu:

Index