8.1.. Napisati program za učitavanje 10 brojeva i ispis koliko je učitanih je djeljivo sa 7.

Listing programa:

//08115005//
#include <iostream>
#include <cmath>
using namespace std;
main()
{
   int i, br, n;
   cout<<("Od 10 brojeva koliko je djeljivih sa 7")<<endl;
   br = 0;
   for (i=1; i<=10; i++)   {
     cout<<("i, ")<<" . broj"<<endl;
     cin>>n;
     if (n % 7 == 0)
        br = br + 1;
   }
   cout<<("Sa 7 je djeljivo: ")<<br<<" brojeva"<<endl;
   system("PAUSE");
   return EXIT_SUCCESS;
}  

Ispis na ekranu:

Index