8.1.. Napisati program za učitavanje 10 brojeva i ispisati sumu negativnih i sumu pozitivnih brojevanula kao i broj nula.

Listing programa:

//P08115007//
#include <iostream>
#include <cmath>
using namespace std;

main()
{
	int i,br0,s,s1,n;
	cout<<"Od 10 brojeva ispisati sumu negativnih i sumu pozitivnih brojeva i broj nula"<<endl;
   
  br0=0;
  s=0;
  s1=0;
  
  for(i=1; i<=10; i++)
  {
  	cout<<i<<" broj "<<endl;
  		cin>>n;  		
  	if(n < 0)  		
  		s=s+n;  		
  	if(n == 0)  		
  		br0=br0+1;
  	if(n > 0)  		
  		s1=s1+n;  		
  }
  	
  cout<<"Suma negativnih brojeva: "<<s<<endl;
  cout<<"Nula ima: "<<br0<<endl;
  	cout<<"Suma pozitivnih brojeva: "<<s1<<endl;
  	
system("PAUSE");
}

Ispis na ekranu:

Index