8.1. Napisati program za učitavanje 10 brojeva i ispisati aritmetičku sredinu negativnih i aritmetičku sredinu pozitivnih brojeva kao i broj nula.

Opis rješenja:

Listing programa:

// 08115008
#include<iostream>
using namespace std;

int main(){
	int i,n;
	double ar1=0,ar2=0;
	
	for(i=1;i<=10;i++){
		cout<<"Unesi broj: "<<endl;
		cin>>n;
		if(n > 0){
			ar1=ar1+n;
		}
		if(n < 0){
			ar2=ar2-n;
		}
	}
	cout<<"Aritmeticka sredina pozitivnih: "<<ar1/2<<endl;
	cout<<"Aritmeticka sredina negativnih: "<<ar2/2<<endl;
	return 0;
}

Ispis na ekranu:

Index