Algoritmi - Programski jezici Pascal, C++
Ciklična strukura - FOR petlja

1 Ispisati prirodne brojeve od 1 do 5. Algoritam - Pascal - C++
7_1 Ispisati prirodne brojeve od 1 do 17. Algoritam - Pascal - C++
3 Ispis prirodnih brojeve od 3 do 8. Algoritam - Pascal - C++
4 Ispisati prirodne brojeve od 3 do 8 unazad. Algoritam - Pascal - C++
5 Ispis prirodnih brojeve od 5 do 20 unazad. Algoritam - Pascal - C++
6 Ispis brojeva od 1 do 20 u obliku: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ......20 Algoritam - Pascal - C++
2 Napisati program za ispis kvadrata prirodnih brojeva od 1 do 5. Algoritam - Pascal - C++
7 Ispis kvadratnog korijena prirodnih brojeva do 10. Algoritam - Pascal - C++
6_2 Ispisati parne prirodne brojeve od 1 do 5. Algoritam - Pascal - C++
7_2 Ispisati parne prirodne brojeve od 1 do 17. Algoritam - Pascal - C++
6_3 Ispisati neparne prirodne brojeve od 1 do 5. Algoritam - Pascal - C++
7_3 Ispisati neparne prirodne brojeve od 1 do 17. Algoritam - Pascal - C++
6_4 Ispisati prirodne brojeve od 1 do 5 koji su djeljivi sa 3. Algoritam - Pascal - C++
7_4 Ispisati prirodne brojeve od 1 do 17 koji su djeljivi sa 3. Algoritam - Pascal - C++
6_5 Ispisati prirodne brojeve od 1 do 5 koji nisu djeljivi sa 3. Algoritam - Pascal - C++
7_5 Ispisati prirodne brojeve od 1 do 17 koji nisu djeljivi sa 3. Algoritam - Pascal - C++
6_6 Ispisati prirodne brojeve od 1 do 5 koji su djeljivi sa a. Algoritam - Pascal - C++
7_6 Ispisati prirodne brojeve od 1 do 17 koji su djeljivi sa a. Algoritam - Pascal - C++
6_7 Ispisati prirodne brojeve od 1 do 5 koji nisu djeljivi sa a. Algoritam - Pascal - C++
7_7 Ispisati prirodne brojeve od 1 do 17 koji nisu djeljivi sa a. Algoritam - Pascal - C++
8 Ispisati prirodne brojeve od 1 do n. Algoritam - Pascal - C++
9 Napisati program za ispis prvih n prirodnih brojeva unazad. Algoritam - Pascal - C++
9_1 Napisati program za ispis prirodnih brojeva od 3 do n. Algoritam - Pascal - C++
10 Ispisati prirodne brojeve od k do n. Algoritam - Pascal - C++
11 Napisati program za ispis recipročnih vrijednosti prvih n prirodnih brojeva. Algoritam - Pascal - C++
12 Napisati program za ispis dvostruke vrijednosti prvih n prirodnih brojeva. Algoritam - Pascal - C++
13 Ispis kvadrata prirodnih brojeva do n. Algoritam - Pascal - C++
14 Ispis kvadratnog korijena prirodnih brojeva do n. Algoritam - Pascal - C++
16 Napisati program za ispis parnih prirodnih brojeva od 1 do n. Algoritam - Pascal - C++
16_2 Ispisati neparne prirodne brojeve od 1 do n. Algoritam - Pascal - C++
17 Ispis paranih i neparnih prirodnih brojeva od 1 do n (test parnosti i neparnosti). Algoritam - Pascal - C++
18 Ispis prirodnih brojeva od 1 do n koji su djeljivi sa 5. Algoritam - Pascal - C++
18_4 Ispis prirodnih brojeva od 1 do n koji nisu djeljivi sa a. Algoritam - Pascal - C++
19 Ispis prirodnih brojeva od k do n koji su djeljivi sa 5. Algoritam - Pascal - C++
19_1 Ispis prirodnih brojeva od k do n koji nisu djeljivi sa 5. Algoritam - Pascal - C++
20 Ispis prirodnih brojeva od k do n koji su djeljivi sa a. Algoritam - Pascal - C++
20_2 Ispis prirodnih brojeva od k do n koji nisu djeljivi sa a. Algoritam - Pascal - C++
21 Suma prvih 5 prirodnih brojeva. Algoritam - Pascal - C++
22 Saberi prirodne brojeve do 100. Algoritam - Pascal - C++
24 Suma prvih n prirodnih brojeva. Algoritam - Pascal - C++
25 Suma prirodnih brojeva od k do n. Algoritam - Pascal - C++
26 Izračunati i ispisati sumu kvadrata prvih n prirodnih brojeva. Algoritam - Pascal - C++
27 Izračunati i ispisati sumu kvadrata prirodnih brojeva od k do n. Algoritam - Pascal - C++
28 Napisati program za ispis sume reciprocnih vrijednosti prvih n prirodnih brojeva (harmonijski niz: 1 + 1/2 + 1/3 + ... + 1/n) Algoritam - Pascal - C++
29 Izračunati i ispisati sumu reciprocnih vrijednosti prirodnih brojeva od k do n. Algoritam - Pascal - C++
30 Napisati program za izračunavanje sume niza:1 - 1/2 + 1/3 -+ ... -+ 1/n Algoritam - Pascal - C++
30_1 Suma neparnih prirodnih brojeva od 1 do 5. Algoritam - Pascal - C++
30_3 Suma parnih prirodnih brojeva od 1 do 5. Algoritam - Pascal - C++
23 Saberi parne prirodne brojeve do 100. Algoritam - Pascal - C++
31 Suma neparnih prirodnih brojeva od 1 do n. Algoritam - Pascal - C++
32 Suma parnih prirodnih brojeva od 1 do n. Algoritam - Pascal - C++
33 Suma parnih prirodnih brojeva od k do n. Algoritam - Pascal - C++
34 Izračunati sumu neparnih prirodnih brojeva u intervalu od k do n. Algoritam - Pascal - C++
35 Izračunati sumu prirodnih brojeva u intervalu od 1 do n koji su djeljivi sa 7. Algoritam - Pascal - C++
35_1 Izračunati i ispisati sumu prirodnih brojeva u intervalu od 1 do n koji su djeljivi sa 3. Algoritam - Pascal - C++
35_3 Izračunati sumu prirodnih brojeva u intervalu od 1 do n koji nisu djeljivi sa 3. Algoritam - Pascal - C++
35_5 Izračunati sumu prirodnih brojeva u intervalu od 1 do n koji nisu djeljivi sa 7. Algoritam - Pascal - C++
36 Izračunati sumu prirodnih brojeva u intervalu od 1 do n koji su djeljivi sa 7 i sa 3. Algoritam - Pascal - C++
37 Izračunati sumu prirodnih brojeva u intervalu od 1 do n koji su djeljivi sa a. Algoritam - Pascal - C++
37_2 Izračunati sumu prirodnih brojeva u intervalu od 1 do n koji nisu djeljivi sa a. Algoritam - Pascal - C++
37_4 Izračunati sumu prirodnih brojeva u intervalu od k do n koji su parni. Algoritam - Pascal - C++
37_6 Izračunati sumu prirodnih brojeva u intervalu od k do n koji su neparni. Algoritam - Pascal - C++
37_04 Izračunati sumu prirodnih brojeva u intervalu od k do n koji su djeljivi sa 3. Algoritam - Pascal - C++
37_05 Izračunati sumu prirodnih brojeva u intervalu od k do n koji nisu djeljivi sa 3. Algoritam - Pascal - C++
37_06 Izračunati sumu prirodnih brojeva u intervalu od k do n koji su djeljivi sa 7. Algoritam - Pascal - C++
37_07 Izračunati sumu prirodnih brojeva u intervalu od k do n koji nisu djeljivi sa 7. Algoritam - Pascal - C++
38 Izračunati sumu prirodnih brojeva u intervalu od k do n koji su djeljivi sa a. Algoritam - Pascal - C++
38_2 Izračunati sumu prirodnih brojeva u intervalu od k do n koji nisu djeljivi sa a. Algoritam - Pascal - C++
39 Izračunati sumu prirodnih brojeva u intervalu od 1 do n čija je cifra jedinica 8. Algoritam - Pascal - C++
40 Izračunati sumu prirodnih brojeva u intervalu od k do n čija je cifra jedinica 8. Algoritam - Pascal - C++
41 Naći sumu brojeva u intervalu od a do b djeljivih sa 5. Algoritam - Pascal - C++
42 Proizvod prvih 5 prirodnih brojeva. Algoritam - Pascal - C++
42_2 Izračunati proizvod parnih prirodnih brojeva od 1 do 5. Algoritam - Pascal - C++
42_4 Izračunati proizvod neparnih prirodnih brojeva od 1 do 5. Algoritam - Pascal - C++
43 Napisati program za ispis proizvoda (faktorijele) brojeva od 1 do 5. Algoritam - Pascal - C++
44 Napisati program za izračunavanje proizvoda od 1 do 10. Algoritam - Pascal - C++
45 Proizvod prirodnih od 1 do n. Algoritam - Pascal - C++
45_2 Proizvod parnih od prvih n prirodnih brojeva. Algoritam - Pascal - C++
45_4 Proizvod neparnih od prvih n prirodnih brojeva. Algoritam - Pascal - C++
45_6 Izračunati proizvod prirodnih brojeva u intervalu od 1 do n koji su djeljivi sa 3. Algoritam - Pascal - C++
45_8 Izračunati proizvod prirodnih brojeva u intervalu od 1 do n koji nisu djeljivi sa 3. Algoritam - Pascal - C++
46 Izračunati proizvod brojeva od 1 do n koji su djeljivi sa 7. Algoritam - Pascal - C++
46_1 Izračunati proizvod brojeva od 1 do n koji nisu djeljivi sa 7. Algoritam - Pascal - C++
46_2 Izračunati proizvod brojeva od 1 do n koji su djeljivi sa a. Algoritam - Pascal - C++
46_4 Izračunati proizvod brojeva od 1 do n koji nisu djeljivi sa a. Algoritam - Pascal - C++
47 Napisati program za ispis proizvoda brojeva od 1 do n koji su djeljivi sa 3 i sa 4. Algoritam - Pascal - C++
48 Napisati program za ispis proizvoda brojeva od 1 do n koji su djeljivi sa a. Algoritam - Pascal - C++
49 Napisati program za ispis proizvoda brojeva od 1 do n čija je cifra jedinica 6. Algoritam - Pascal - C++
50 Napisati program za ispis proizvoda brojeva od 1 do n čija je cifra jedinica 3. Algoritam - Pascal - C++
51 Proizvod prirodnih od k do n. Algoritam - Pascal - C++
52 Izračunati proizvod parnih brojeva od A do B. Algoritam - Pascal - C++
52_1 Izračunati proizvod parnih prirodnih brojeva u intervalu od k do n. Algoritam - Pascal - C++
52_3 Izračunati proizvod neparnih prirodnih brojeva u intervalu od k do n. Algoritam - Pascal - C++
53_01 Izračunati proizvod prirodnih brojeva u intervalu od k do n koji su djeljivi sa 3. Algoritam - Pascal - C++
53_03 Izračunati proizvod prirodnih brojeva u intervalu od k do n koji nisu djeljivi sa 3. Algoritam - Pascal - C++
53_05 Izračunati proizvod prirodnih brojeva u intervalu od k do n koji su djeljivi sa 7. Algoritam - Pascal - C++
53_06 Izračunati proizvod prirodnih brojeva u intervalu od k do n koji nisu djeljivi sa 7. Algoritam - Pascal - C++
53 Izračunati proizvod prirodnih brojeva u intervalu od k do n koji su djeljivi sa 4. Algoritam - Pascal - C++
54 Naći proizvod prirodnih brojeva u intervalu od k do n koji su djeljivi sa 2 i sa 3. Algoritam - Pascal - C++
55 Naći proizvod prirodnih brojeva u intervalu od k do n koji su djeljivi sa 2 a nisu djeljivi sa 3. Algoritam - Pascal - C++
56 Izračunati proizvod prirodnih brojeva u intervalu od k do n koji su djeljivi sa a. Algoritam - Pascal - C++
57 Naći proizvod prirodnih brojeva u intervalu od k do n čija je cifra jedinica 4. Algoritam - Pascal - C++
58 Izračunati sumu i proizvod prirodnih brojeva od k do n. Koristiti jednu i dvije petlje. Algoritam - Pascal - C++
58_1 Saberi i pomnoži prirodne brojeve do N koji su djeljivi sa 3. Algoritam - Pascal - C++
59_02 Prebrojati parne prirodne brojeve od 1 do 5. Algoritam - Pascal - C++
59_03 Prebrojati neparne prirodne brojeve od 1 do 5. Algoritam - Pascal - C++
59 Prebrojati parne prirodne brojeve u intervalu od 1 do n. Algoritam - Pascal - C++
60 Prebrojati neparne prirodne brojeve u intervalu od 1 do n. Algoritam - Pascal - C++
60_2 Prebrojati prirodne brojeve u intervalu od 1 do n koji su djeljivi sa 3. Algoritam - Pascal - C++
61 Prebrojati prirodne brojeve u intervalu od 1 do n koji su djeljivi sa l. Algoritam - Pascal - C++
62 Prebrojati prirodne brojeve u intervalu od k do n. Algoritam - Pascal - C++
63 Prebrojati parne prirodne brojeve u intervalu od k do n. Algoritam - Pascal - C++
64 Prebrojati neparne prirodne brojeve u intervalu od k do n. Algoritam - Pascal - C++
65 Prebrojati prirodne brojeve u intervalu od k do n koji su djeljivi sa 3. Algoritam - Pascal - C++
66 Prebrojati prirodne brojeve u intervalu od k do n koji nisu djeljivi sa 3. Algoritam - Pascal - C++
67 Prebrojati prirodne brojeve u intervalu od k do n koji su djeljivi sa l. Algoritam - Pascal - C++
68 Napisati program da nađe proizvod prirodnih brojeva od a do b i koliko ih ima. Algoritam - Pascal - C++
69 Napisati program da nađe proizvod prirodnih brojeva od a do b djeljivih sa 5 i koliko ih ima. Algoritam - Pascal - C++
70 Napisati program da nađe proizvod prirodnih brojeva od a do b djeljivih sa l i koliko ih ima. Algoritam - Pascal - C++
71 Naći sumu brojeva u intervalu od a do b djeljivih sa 5 i koliko ih ima. Algoritam - Pascal - C++
72_01 Izračunati aritmetičku sredinu prirodnih brojeva do 5. Algoritam - Pascal - C++
72_03 Izračunati aritmetičku sredinu parnih prirodnih brojeva do 5. Algoritam - Pascal - C++
72_04 Izračunati aritmetičku sredinu neparnih prirodnih brojeva do 5. Algoritam - Pascal - C++
72 Izračunati aritmetičku sredinu prirodnih brojeva do n. Algoritam - Pascal - C++
73 Izračunati aritmetičku sredinu neparnih prirodnih brojeva od 1 do n. Algoritam - Pascal - C++
74 Izračunati aritmetičku sredinu parnih prirodnih brojeva od 1 do n. Algoritam - Pascal - C++
75 Izračunati aritmetičku sredinu brojeva od k do n djeljivih sa l. Algoritam - Pascal - C++
76 Izračunati sumu 10 učitanih bojeva sa tastature. Algoritam - Pascal - C++
77 Izračunati sumu n učitanih bojeva sa tastature. Algoritam - Pascal - C++
79 Napisati program za određjivanje najmanjeg broja od n učitanih. Algoritam - Pascal - C++
80 Napisati program za određjivanje najvećeg broja od n učitanih. Algoritam - Pascal - C++
98 Napisati program koji će za učitanu vrijednost k izračunati vrijednost izraza i ispisati:
Algoritam - Pascal - C++
131 Napisati program koji će za učitanu vrijednost N izračunati vrijednost izraza i ispisati:
Algoritam - Pascal - C++
132 Napisati program koji će za učitanu vrijednost N izračunati vrijednost izraza i ispisati:
Algoritam - Pascal - C++
133 Napisati program koji će za učitanu vrijednost N izračunati vrijednost izraza i ispisati:
Algoritam - Pascal - C++
125 Napisati program koji će za učitanu vrijednost K i N izračunati vrijednost izraza i ispisati:
Algoritam - Pascal - C++
126 Napisati program koji će za učitanu vrijednost K i N izračunati vrijednost izraza i ispisati:
Algoritam - Pascal - C++
127 Napisati program koji će za učitanu vrijednost K i N izračunati vrijednost izraza i ispisati:
Algoritam - Pascal - C++
123 Napisati program koji će za učitanu vrijednost K i N izračunati vrijednost izraza i ispisati:
Algoritam - Pascal - C++
129 Napisati program koji će za učitanu vrijednost K i N izračunati vrijednost izraza i ispisati
Algoritam - Pascal - C++
121 Napisati program koji će za učitanu vrijednost N izračunati vrijednost izraza i ispisati:
Algoritam - Pascal - C++
99 Napisati program koji će za učitanu vrijednost N izračunati vrijednost izraza i ispisati:
Algoritam - Pascal - C++
104 Napisati program koji će za učitanu vrijednost N i zračunati vrijednost sume faktorijela neparnih brojeva do N:
S = 1! + 3! + 5! + … + N!
Algoritam - Pascal - C++
103 Napisati program koji će za učitanu vrijednost N i zračunati vrijednost sume faktorijela parnih brojeva do N:
S = 2! + 4! + 6! + … + N!
Algoritam - Pascal - C++
102 Napisati program koji će za učitanu vrijednost N i zračunati vrijednost izraza i ispisati:
S = 3! + 6! + 9! + … + N!
Algoritam - Pascal - C++
101 Napisati program koji će za učitanu vrijednost N i zračunati vrijednost izraza i ispisati:
S = 4! + 8! + 12! + … + (4N)!
Algoritam - Pascal - C++

    abc Algoritmi    abc BASIC    abc Turbo Pascal    abc C++    abc Java    abc C    abc Python    abc Dev-Pascal    Index