Programski jezici C i C++
Ciklična strukura - FOR petlja

1 Ispisati prirodne brojeve od 1 do 5. C - C++
3 Ispisati prirodne brojeve od 1 do 17. C - C++
4 Ispis prirodnih brojeve od 3 do 8. C - C++
5 Ispisati prirodne brojeve od 3 do 8 unazad. C - C++
6 Ispis prirodnih brojeve od 5 do 20 unazad. C - C++
7 Ispis brojeva od 1 do 20 u obliku: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ......20 C - C++
9 Napisati program za ispis kvadrata prirodnih brojeva od 1 do 5. C - C++
10 Ispis kvadratnog korijena prirodnih brojeva do 10. C - C++
11 Ispisati parne prirodne brojeve od 1 do 5. C - C++
13 Ispisati parne prirodne brojeve od 1 do 17. C - C++
14 Ispisati neparne prirodne brojeve od 1 do 5. C - C++
15 Ispisati neparne prirodne brojeve od 1 do 17. C - C++
16 Ispisati prirodne brojeve od 1 do 5 koji su djeljivi sa 3. C - C++
18 Ispisati prirodne brojeve od 1 do 17 koji su djeljivi sa 3. C - C++
19 Ispisati prirodne brojeve od 1 do 5 koji nisu djeljivi sa 3. C - C++
20 Ispisati prirodne brojeve od 1 do 17 koji nisu djeljivi sa 3. C - C++
21 Ispisati prirodne brojeve od 1 do 5 koji su djeljivi sa a. C - C++
22 Ispisati prirodne brojeve od 1 do 17 koji su djeljivi sa a. C - C++
23 Ispisati prirodne brojeve od 1 do 5 koji nisu djeljivi sa a. C - C++
24 Ispisati prirodne brojeve od 1 do 17 koji nisu djeljivi sa a. C - C++
25 Ispisati prirodne brojeve od 1 do n. C - C++
26 Napisati program za ispis prvih n prirodnih brojeva unazad. C - C++
27 Napisati program za ispis prirodnih brojeva od 3 do n. C - C++
28 Ispisati prirodne brojeve od k do n. C - C++
29 Napisati program za ispis recipročnih vrijednosti prvih n prirodnih brojeva. C - C++
30 Napisati program za ispis dvostruke vrijednosti prvih n prirodnih brojeva. C - C++
31 Ispis kvadrata prirodnih brojeva do n. C - C++
32 Ispis kvadratnog korijena prirodnih brojeva do n. C - C++
34 Napisati program za ispis parnih prirodnih brojeva od 1 do n. C - C++
36 Ispisati neparne prirodne brojeve od 1 do n. C - C++
38 Ispis paranih i neparnih prirodnih brojeva od 1 do n (test parnosti i neparnosti). C - C++
39 Ispis prirodnih brojeva od 1 do n koji su djeljivi sa 5. C - C++
41 Ispis prirodnih brojeva od 1 do n koji nisu djeljivi sa 5. C - C++
42 Ispis prirodnih brojeva od 1 do n koji su djeljivi sa a. C - C++
43 Ispis prirodnih brojeva od 1 do n koji nisu djeljivi sa a. C - C++
44 Ispis prirodnih brojeva od k do n koji su djeljivi sa 5. C - C++
45 Ispis prirodnih brojeva od k do n koji nisu djeljivi sa 5. C - C++
46 Ispis prirodnih brojeva od k do n koji su djeljivi sa a. C - C++
48 Ispis prirodnih brojeva od k do n koji nisu djeljivi sa a. C - C++
50 Suma prvih 5 prirodnih brojeva. C - C++
52 Saberi prirodne brojeve do 100. C - C++
53 Suma prvih n prirodnih brojeva. C - C++
54 Suma prirodnih brojeva od k do n. C - C++
55 Izračunati i ispisati sumu kvadrata prvih n prirodnih brojeva. C - C++
56 Izračunati i ispisati sumu kvadrata prirodnih brojeva od k do n. C - C++
57 Napisati program za ispis sume recipročnih vrijednosti prvih n prirodnih brojeva (harmonijski niz: 1 + 1/2 + 1/3 + ... + 1/n) C - C++
58 Izračunati i ispisati sumu reciprocnih vrijednosti prirodnih brojeva od k do n. C - C++
60 Suma neparnih prirodnih brojeva od 1 do 5. C - C++
62 Suma parnih prirodnih brojeva od 1 do 5. C - C++
64 Saberi parne prirodne brojeve do 100. C - C++
65 Suma neparnih prirodnih brojeva od 1 do n. C - C++
67 Suma parnih prirodnih brojeva od 1 do n. C - C++
69 Suma parnih prirodnih brojeva od k do n. C - C++
71 Izračunati sumu neparnih prirodnih brojeva u intervalu od k do n. C - C++
73 Izračunati sumu prirodnih brojeva u intervalu od 1 do n koji su djeljivi sa 7. C - C++
74 Izračunati i ispisati sumu prirodnih brojeva u intervalu od 1 do n koji su djeljivi sa 3. C - C++
76 Izračunati sumu prirodnih brojeva u intervalu od 1 do n koji nisu djeljivi sa 3. C - C++
78 Izračunati sumu prirodnih brojeva u intervalu od 1 do n koji nisu djeljivi sa 7. C - C++
79 Izračunati sumu prirodnih brojeva u intervalu od 1 do n koji su djeljivi sa 7 i sa 3. C - C++
80 Izračunati sumu prirodnih brojeva u intervalu od 1 do n koji su djeljivi sa a. C - C++
82 Izračunati sumu prirodnih brojeva u intervalu od 1 do n koji nisu djeljivi sa a. C - C++
84 Izračunati sumu prirodnih brojeva u intervalu od k do n koji su parni. C - C++
86 Izračunati sumu prirodnih brojeva u intervalu od k do n koji su neparni. C - C++
88 Izračunati sumu prirodnih brojeva u intervalu od k do n koji su djeljivi sa 3. C - C++
89 Izračunati sumu prirodnih brojeva u intervalu od k do n koji nisu djeljivi sa 3. C - C++
90 Izračunati sumu prirodnih brojeva u intervalu od k do n koji su djeljivi sa 7. C - C++
91 Izračunati sumu prirodnih brojeva u intervalu od k do n koji nisu djeljivi sa 7. C - C++
92 Izračunati sumu prirodnih brojeva u intervalu od k do n koji su djeljivi sa a. C - C++
94 Izračunati sumu prirodnih brojeva u intervalu od k do n koji nisu djeljivi sa a. C - C++
96 Izračunati sumu prirodnih brojeva u intervalu od 1 do n čija je cifra jedinica 8. C - C++
97 Izračunati sumu prirodnih brojeva u intervalu od k do n čija je cifra jedinica 8. C - C++
98 Izračunati sumu prirodnih brojeva u intervalu od k do n koji imaju cifru jedinica 7. C - C++
99 Naći sumu brojeva u intervalu od a do b djeljivih sa 5. C - C++
102 Proizvod prvih 5 prirodnih brojeva. C - C++
104 Izračunati proizvod parnih prirodnih brojeva od 1 do 5. C - C++
106 Izračunati proizvod neparnih prirodnih brojeva od 1 do 5. C - C++
108 Napisati program za ispis proizvoda (faktorijele) brojeva od 1 do 5. C - C++
109 Napisati program za izračunavanje proizvoda od 1 do 10. C - C++
110 Proizvod prirodnih od 1 do n. C - C++
112 Proizvod parnih od prvih n prirodnih brojeva. C - C++
114 Proizvod neparnih od prvih n prirodnih brojeva. C - C++
116 Izračunati proizvod prirodnih brojeva u intervalu od 1 do n koji su djeljivi sa 3. C - C++
120 Izračunati proizvod brojeva od 1 do n koji su djeljivi sa 7. C - C++
122 Izračunati proizvod brojeva od 1 do n koji su djeljivi sa a. C - C++
124 Izračunati proizvod brojeva od 1 do n koji nisu djeljivi sa a. C - C++
127 Napisati program za ispis proizvoda brojeva od 1 do n koji su djeljivi sa a. C - C++
130 Proizvod prirodnih od k do n. C - C++
133 Izračunati proizvod parnih prirodnih brojeva u intervalu od k do n. C - C++
135 Izračunati proizvod neparnih prirodnih brojeva u intervalu od k do n. C - C++
137 Izračunati proizvod prirodnih brojeva u intervalu od k do n koji su djeljivi sa 3. C - C++
139 Izračunati proizvod prirodnih brojeva u intervalu od k do n koji nisu djeljivi sa 3. C - C++
141 Izračunati proizvod prirodnih brojeva u intervalu od k do n koji su djeljivi sa 7. C - C++
142 Izračunati proizvod prirodnih brojeva u intervalu od k do n koji nisu djeljivi sa 7. C - C++
143 Izračunati proizvod prirodnih brojeva u intervalu od k do n koji su djeljivi sa 4. C - C++
146 Izračunati proizvod prirodnih brojeva u intervalu od k do n koji su djeljivi sa a. C - C++
148 Izračunati proizvod prirodnih brojeva u intervalu od k do n koji nisu djeljivi sa a. C - C++
150 Naći proizvod prirodnih brojeva u intervalu od k do n čija je cifra jedinica 4. C - C++
151 Izračunati sumu i proizvod prirodnih brojeva od k do n. Koristiti jednu i dvije petlje. C - C++
153 Prebrojati prirodne brojeve od 1 do 5. C - C++
154 Prebrojati parne prirodne brojeve od 1 do 5. C - C++
156 Prebrojati prirodne brojeve u intervalu od 1 do 5 koji su djeljivi sa 3. C - C++
158 Prebrojati prirodne brojeve u intervalu od 1 do 15 koji su djeljivi sa 7. C - C++
159 Prebrojati prirodne brojeve u intervalu od 1 do 15 koji nisu djeljivi sa 7. C - C++
161 Prebrojati prirodne brojeve u intervalu od 1 do 5 koji su djeljivi sa a. C - C++
162 Prebrojati prirodne brojeve u intervalu od 1 do 5 koji nisu djeljivi sa a. C - C++
163 Prebrojati prirodne brojeve od 1 do n. C - C++
164 Prebrojati parne prirodne brojeve u intervalu od 1 do n. C - C++
165 Prebrojati neparne prirodne brojeve u intervalu od 1 do n. C - C++
167 Prebrojati prirodne brojeve u intervalu od 1 do n koji su djeljivi sa 3. C - C++
171 Prebrojati prirodne brojeve u intervalu od 1 do n koji su djeljivi sa a. C - C++
173 Prebrojati prirodne brojeve u intervalu od 1 do n koji su djeljivi sa l. C - C++
175 Prebrojati prirodne brojeve u intervalu od k do n. C - C++
176 Prebrojati parne prirodne brojeve u intervalu od k do n. C - C++
177 Prebrojati neparne prirodne brojeve u intervalu od k do n. C - C++
178 Prebrojati prirodne brojeve u intervalu od k do n koji su djeljivi sa 3. C - C++
179 Prebrojati prirodne brojeve u intervalu od k do n koji nisu djeljivi sa 3. C - C++
180 Prebrojati prirodne brojeve u intervalu od k do n koji su djeljivi sa 7. C - C++
181 Prebrojati prirodne brojeve u intervalu od k do n koji nisu djeljivi sa 7. C - C++
182 Prebrojati prirodne brojeve u intervalu od k do n koji su djeljivi sa a. C - C++
183 Prebrojati prirodne brojeve u intervalu od k do n koji nisu djeljivi sa a. C - C++
184 Prebrojati prirodne brojeve u intervalu od k do n koji su djeljivi sa l. C - C++
185 Napisati program da nađe proizvod prirodnih brojeva od a do b i koliko ih ima. C - C++
186 Napisati program da nađe proizvod prirodnih brojeva od a do b djeljivih sa 5 i koliko ih ima. C - C++
187 Napisati program da nađe proizvod prirodnih brojeva od a do b djeljivih sa l i koliko ih ima. C - C++
188 Naći sumu brojeva u intervalu od a do b djeljivih sa 5 i koliko ih ima. C - C++
189 Ispisati prvih 5 neparnih prirodnih brojeva. C - C++
194 Izračunati aritmetičku sredinu prirodnih brojeva do 5. C - C++
195 Izračunati aritmetičku sredinu prirodnih brojeva od 3 do 8. C - C++
196 Izračunati aritmetičku sredinu parnih prirodnih brojeva do 5. C - C++
197 Izračunati aritmetičku sredinu neparnih prirodnih brojeva do 5. C - C++
198 Izračunati aritmetičku sredinu od prvih 5 prirodnih brojeva koji su djeljivi sa 3. C - C++
199 Izračunati aritmetičku sredinu od prvih 5 prirodnih brojeva koji nisu djeljivi sa 3. C - C++
200 Izračunati aritmetičku sredinu od prvih 5 prirodnih brojeva koji su djeljivi sa a. C - C++
201 Izračunati aritmetičku sredinu od prvih 5 prirodnih brojeva koji nisu djeljivi sa a. C - C++
202 Izračunati aritmetičku sredinu prirodnih brojeva do n. C - C++
203 Izračunati aritmetičku sredinu neparnih prirodnih brojeva od 1 do n. C - C++
204 Izračunati aritmetičku sredinu parnih prirodnih brojeva od 1 do n. C - C++
205 Izračunati aritmetičku sredinu prirodnih brojeva od 1 do n koji su djeljivi sa 3. C - C++
206 Izračunati aritmetičku sredinu prirodnih brojeva od 1 do n koji nisu djeljivi sa 3. C - C++
207 Izračunati aritmetičku sredinu prirodnih brojeva od 1 do n koji su djeljivi sa 7. C - C++
208 Izračunati aritmetičku sredinu prirodnih brojeva od 1 do n koji nisu djeljivi sa 7. C - C++
209 Izračunati aritmetičku sredinu prirodnih brojeva od 1 do n koji su djeljivi sa a. C - C++
210 Izračunati aritmetičku sredinu prirodnih brojeva od 1 do n koji nisu djeljivi sa a. C - C++
211 Izračunati aritmetičku sredinu prirodnih brojeva od k do n. C - C++
212 Izračunati aritmetičku sredinu prirodnih brojeva od a do b. C - C++
213 Izračunati aritmetičku sredinu parnih brojeva od k do n. C - C++
214 Izračunati aritmetičku sredinu neparnih brojeva od k do n. C - C++
215 Izračunati aritmetičku sredinu prirodnih brojeva od k do n koji su djeljivi sa 3. C - C++
219 Izračunati aritmetičku sredinu prirodnih brojeva od k do n koji su djeljivi sa a. C - C++
220 Izračunati aritmetičku sredinu prirodnih brojeva od k do n koji nisu djeljivi sa a. C - C++
226 Izračunati sumu 10 učitanih bojeva sa tastature. C - C++
227 Izračunati sumu n učitanih bojeva sa tastature. C - C++
231 Napisati program za određjivanje najvećeg broja od n učitanih. C - C++
232 Učitati visine za n osoba. Ispisati prosječnu i najveću visinu. C - C++
233 Učitati visine i težinu za n osoba. Ispisati prosječnu, najmanju i najveću visinu i težinu. C - C++
234 Napisati program za učitavanje prirodnog broja i ispis sa kojim brojevima od 2 do 9 je djeljiv. C - C++
235 Napisati program za učitavanje 10 brojeva i ispis koliko je učitanih je djeljivo sa 7. C - C++
236 Napisati program za učitavanje 10 brojeva i ispis koliko je učitano negativnih, nula i pozitivnih brojeva. C - C++
237 Napisati program za učitavanje 10 brojeva i ispisati sumu negativnih i sumu pozitivnih brojevanula kao i broj nula. C - C++
238 Napisati program za učitavanje 10 brojeva i ispisati aritmetičku sredinu negativnih i aritmetičku sredinu pozitivnih brojeva kao i broj nula. C - C++
239 Napisati program za nalaženje zajedničkog djelioca 2 učitana broja. C - C++
269 Napisati program koji će za učitanu vrijednost k izračunati vrijednost izraza i ispisati:
C - C++
286 Napisati program koji će za učitanu vrijednost N izračunati vrijednost izraza i ispisati:
C - C++
287 Napisati program koji će za učitanu vrijednost N izračunati vrijednost izraza i ispisati:
C - C++
289 Napisati program koji će za učitanu vrijednost N izračunati vrijednost izraza i ispisati:
C - C++
299 Napisati program koji će za učitanu vrijednost N i zračunati vrijednost izraza i ispisati:
C - C++
301 Napisati program koji će za učitanu vrijednost N izračunati vrijednost izraza i ispisati:
C - C++
302 Napisati program koji će za učitanu vrijednost N izračunati vrijednost izraza i ispisati:
C - C++
303 Napisati program koji će za učitanu vrijednost N i zračunati vrijednost sume faktorijela neparnih brojeva do N:
S = 1! + 3! + 5! + … + N!
C - C++
304 Napisati program koji će za učitanu vrijednost N i zračunati vrijednost sume faktorijela parnih brojeva do N:
S = 2! + 4! + 6! + … + N!
C - C++
305 Napisati program koji će za učitanu vrijednost N i zračunati vrijednost izraza i ispisati:
S = 3! + 6! + 9! + … + N!
C - C++
308 Napisati program koji će za učitanu vrijednost N i zračunati vrijednost izraza i ispisati:
C - C++
309 Napisati program koji će za učitanu vrijednost N i zračunati vrijednost izraza i ispisati:
S = 4! + 8! + 12! + … + (4N)!
C - C++
310 Napisati program koji će za učitanu vrijednost K i N izračunati vrijednost izraza i ispisati:
C - C++
311 Napisati program koji će za učitanu vrijednost K i N izračunati vrijednost izraza i ispisati:
C - C++
312 Napisati program koji će za učitanu vrijednost K i N izračunati vrijednost izraza i ispisati:
C - C++
313 Napisati program koji će za učitanu vrijednost K i N izračunati vrijednost izraza i ispisati:
C - C++
314 Napisati program koji će za učitanu vrijednost K i N izračunati vrijednost izraza i ispisati:
C - C++
315 Napisati program koji će za učitanu vrijednost K i N izračunati vrijednost izraza i ispisati:
C - C++
322 Napisati program koji će za učitanu vrijednost K i N izračunati vrijednost izraza i ispisati:
C - C++
323 Napisati program koji će za učitanu vrijednost K i N izračunati vrijednost izraza i ispisati:
C - C++
324 Napisati program koji će za učitanu vrijednost K i N izračunati vrijednost izraza i ispisati:
C - C++
325 Napisati program koji će za učitanu vrijednost K i N izračunati vrijednost izraza i ispisati:
C - C++
326 Napisati program koji će za učitanu vrijednost K i N izračunati vrijednost izraza i ispisati:
C - C++

    abc Algoritmi    abc BASIC    abc Turbo Pascal    abc C++    abc Java    abc C    abc Python    abc Dev-Pascal    Index