8.2.. Ispis prirodnih brojeve od 3 do 8 unazad.

Opis rješenja: Početna vrijednost je 8 a krajnja vrijednost je 3.

Listing programa:

PROGRAM p08211024;
USES
 WinCrt;
VAR
 i : INTEGER;
BEGIN
 WRITELN('Od 3 do 8 unazad');
 i := 8; 
 WHILE i >= 3 DO
  BEGIN
   WRITELN('i=',i );
   i := i - 1;
  END;
END.

Index