8.2.. Izračunati i ispisati sumu prvih 5 prirodnih brojeva. Koristiti WHILE petlju.

Tekstualni algoritam:

 1. postaviti početnu vrijednost sume (s:=0;)
 2. i := 1 početna vrijednost kontrolne varijable i
 3. formirati novu vrijednost sume (s:=s+i;)
 4. uvačaj i := i + 1
 5. ako je i <= 5 vrati se na korak 3
 6. ispisati izračunatu vrijednost sume (WRITELN('Suma=',s);)

Listing programa:

PROGRAM p08212006;
{suma prvih 5 prirodnih brojeva}
USES
 WinCrt;
VAR
 i, s : INTEGER;
BEGIN
 s := 0;
 i:=1; 
 WHILE i <= 5 DO
  BEGIN
   s := s + i;
   i := i+1;
  END;
 WRITELN ('Suma=',s);
END.

Index