8.2..Napisati program za ispis brojeva od 1 do n while petljom.

Opis rješenja: Sa tastature se upisuje vrijednosti varijable n do koje se izvodi ispis. Kontrolnoj varijabli i se pridružuje vrijednost jedan.  Uvećava se vrijednost varijable i za  (++i=1+1=2). Vrijednost se ispisuje na ekran. Ponovo se uvećava vrijednost kontrolne varijable i za jedan (++i=1+2=3). Poslije ispisa kontrolne varijable ponavlja se uvećanje i ispis, sve dok kontrolna varijabla i ne primi vrijednost veću od n.

Opis programa:

Listing programa:

//prvih n prirodnih brojeva
#include <iostream>
using namespace std;
   
int main()
{
  int n;                 // deklarisanje varjabli
  int i=1;                // deklarisanje kontrolne varijable i pocetna vrijednost kontrolne varijable
  cout << "1-n" << endl << "Do broja: "; // naslov
  cin >> n;                // upis broja do kojeg se ispisuje
  while(i <= n) {              // dok je i <= n ponavljaj - pocetak petlje
    cout << "i= " << i << endl;     // ispis
    i++;                // slijedeca vrijednost kontrolne varijable i
  }
  return 0;
}

Ispis na ekranu:

Index