8.2.. Napisati program za ispis dvostruke vrijednosti prvih n prirodnih brojeva.

Opis rješenja: Izračuvanje dvostrukih vrijednosti se izvodi izrazom 2*i naredbi WRITELN(2*i).

Listing programa:

// 08211009
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
	int i,n;
	
	cout<<"Do broja: "<<endl;
	cin>>n;
	
	i=1;
	while(i <= n) {
		cout<<"i= "<<i<<" dvostruka vrijednost "<<2*i<<endl;
		i=i+1;
	}		
    return 0;
}

Ispis na ekranu:

Index