8.2.. Ispis prirodnih brojeve od 3 do 8 unazad.

Opis rješenja: Početna vrijednost je 8 a krajnja vrijednost je 3.

Listing programa:

//ispis prirodnih brojeva od 8 do 3 unazad
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
	int i=8;
	while(i>=3)
	{
		cout<<"i= "<<i<<endl;
		i--;
	}
    return 0;
}

Ispis na ekranu:

Index