8.2.. Napisati program za ispis proizvoda brojeva od 1 do n. Koristiti whilepetlju.

Opis rješenja: Početna vrijednost varijable p (proizvid) je 1, a kontrolne varijable i jedan (1). Vrijednost proizvoda p se uvećava i puta (p*=i;). Varijabla i se uvećava za 1 (++i) i ponovo izvodi množenje i tako do vrijednosti varijable i=n.

Listing programa :

//proizvod prvih n prirodnih brojeva
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
 int i, p, n;
 cout << "Unesite vrijednost za n: "; cin >> n;
 p = 1;
 i = 1;
 while (i<=n)
 {
  p = p * i;
  i++;
 }
 cout << "Proizvod brojeva od 1 do "<< n << " iznosi: " << p << endl;
 return 0;
}

Ispis na ekranu:

Index