8.2.. Napisati program za izračunavanje proizvoda od 1 do 5.

Opis rješenja: Početna vrijednost proizvoda je 1 (p = 1;) Pri napredovanju kroz petlju se uvačava vrijednost p po izraz: p *=i;.

Listing programa:

//proizvod prvih 5 prirodnih brojeva
#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
 int p, i;
 p = 1;
 i = 1;
 while (i<=5)
 {

  p = p * i;
  i++;
 }
 cout << "Proizvod brojeva od 1 do 5 iznosi: " << p << endl;
 return 0;
}

Ispis na ekranu:

Index