8.2.. Napisati program za prebrojavanje neparnih brojeva od 1 do n.

Opis rješenja: Zadatak se rješava postavljanjem početnih vrijednosti za brojač je br:=0; a naredba za uvečavanje brojača je (++br;). S obzirom da je svaki drugi prirodan broj (krecuci od 1) neparan (3,5,7...) potrebno je samo uvecati kontrolnu varijablu i za 2 (i+=2;) da bi dobili sledeci pnearan broj. Petlja se ponavlja dok je i manje ili jednako n

Listing programa:

//prebrojavanje neparnih brojeva do n
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
	int i=1,n,br=0;
	cout<<"Do broja ";
	cin>>n;
	
	while(i<=n)
	{
		++br;
		i+=2;
	}
	cout<<"Broj neparnih brojeva do n je : "<<br<<endl;
    return 0;
}

Ispis na ekranu:

Index