8.1.. Prebrojati brojeve djeljive sa 3 u intervalu od 1 do 9.

Listing programa:

//p08212088//
#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
	int i,br;
	br=0;
	i=1;
	while (i<=9)
	{
	  if (i%3==0)
	    br=br+1;	
	  i++;
	}
	cout<<"Prebrojanih ima: "<<br<<endl;
	system("pause");
	return 0;
}

Ispis na ekranu:

Index