8.2.. Napisati program za ispis parnih brojeva od 1 do n.

Opis rješenja: Parni brojevi su djeljivi sa 2 bez ostatka. Zato se i provjera sastoji od provjere da li je broj djeljiv sa 2 bez ostatka if (i % 2 == 0).

Listing programa:

// 08211002
//parni od prvih N prirodnih brojeva//
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
   int i,n;
   cout<<"Ispis"<<endl;
   cout<<"Do broja: ";
   cin>>n;
   
   i=1;
      while (i <= n) {
         if (i % 2 == 0)
           cout<<"Parni broj je: "<<i<<endl;          
          i=i+1;
      }
   return 0;
}

Ispis na ekranu:

Index