8.2.3. Napisati program za ispis recipročnih vrijednosti prvih n prirodnih brojeva.

Opis programa: Recipročna vrijednost je 1/i. Ispis se izvodi u narebi WRITELN('i = ', i, ' reciprocna vrijednost ', 1/i);.

Listing programa:

//p08211004 reciprocne vrijednosti prvih N prirodnih brojeva//
#include <iostream>
using namespace std;

main()
{
	int i,n;
	
	cout<<"Do broja: "<<endl;
	cin>>n;
	
	i=1;
	
	while(i <= n)
	  {
	  	cout<<"i= "<<i<<" dvostruka vrijednost "<<2*i<<endl;
	  	i=i+1;
	  }
system("PAUSE");
}

Ispis na ekranu:

Index