8.2.. Napisati program za ispis prirodnih brojeva u intervalu od  k do n. Granice intervala se upisuju sa tastature.

Opis programa: Program se razlikuje od programa prethodnih jer je početna vrijednosti k.

Listing programa:

//ispis prirodnih brojeva od k do n
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
	int k,n;
	cout<<"k-n"<<endl<<"Interval: ";
	cin>>k>>n;
	
	while(k<=n)
	{
		cout<<"k= "<<k<<endl;
		++k;
	}
    return 0;
}

Ispis na ekranu:

Index