8.2.. Ispis prirodnih brojeve od 5 do 20 unazad.

Opis rješenja: Početna vrijednost je 20 a krajnja vrijednost je 5.

Listing programa:

// p08211029
#include<iostream>
using namespace std;

int main()
{
  int i=20;
  while(i>=5)
  {
    cout<<i<<endl;
    i--;
  }
  return 0;
}

Ispis na ekranu:

Index