8.2.. Ispis kvadratnog korijena prirodnih brojeva do 10.

Opis rješenja: Funkcijom SQRT se računa drugi korijen.

Listing programa:

//08211032//
#include <iostream>
#include <cmathm>
using namespace std;

main()
{
   int i;
   i=1;
   while (i <= 10) {
        cout<<"Kvadratni korijen broja "<<i<<" "<<"je"<<sqrt(i)<<endl;
        i=i+1;
   }
system("PAUSE");
return EXIT_SUCCESS;
}
        

Ispis na ekranu:

Index