8.1.. Ispisati neparne prirodne brojeve od 1 do 5.

Listing programa:

//p08211042//
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
	int i;
	
	i=1;
	while (i<=5 )
	{
	   if (i%2!=0)
	     cout<<i<<endl;
	   i++;  
	}
	system("pause");
	return 0;
}

Ispis na ekranu:

Index