8.2.. Izračunati i ispisati sumu prirodnih brojeva od k do n. Koristiti while petlju.

Opis rješenja: Početna vrijednost sume s=0 while petlja obezbjeđuje promjenu vrijednosti k od unesene vrijednosti k do n. Formiranje sume se izvodi unutar while petlje. Izraz s+=k.

Listing programa:

//suma prirodnih brojeva od k do n
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
	int k,n,suma=0;
	cout<<"Od broja: ";
	cin>>k;
	cout<<"Do broja: ";
	cin>>n;
	
	while(k<=n)
	{
		suma+=k;
		++k;
	}
	cout<<"Suma: "<<suma<<endl;
    return 0;
}

Ispis na ekranu:

Index