8.2.. Izračunati i ispisati sumu kvadrata prirodnih brojeva od k do n.

Opis programa:

Listing programa:

// 08312005;
#include<iostream>
#include<cstdlib>
using namespace std;

int main()
{
 int s=0,n,k;
 cout<<"k: ";
 cin>>k;
 cout<<"n: ";
 cin>>n;
 int i=k; 
 while(i<=n)
 {
  s+=i*i;
  i++;
 }
 cout<<"Suma kvadrata prirodnih brojeva od k do n: "<<s<<endl;
 system("PAUSE");
 return 0;
}

Ispis na ekranu:

Index