8.2.. Izračunati sumu 10 učitanih bojeva sa tastature.

Opis rješenja: Učitavanje brojeva se izvodi sa WHILE petljom a i sabiranje se izvodi unutar WHILE petlje. Početana vrijednost sume se postavlja izvan petlje.

Listing programa:

// 08212015
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
   int i;
   double a, s;
   s = 0;
   i=1; 
   while (i<=10) {
     cout << "Otkucaj " << " " << i << " . broj " << endl;
     cin>>a;
     s = s + a;
     i++;
   }  
   cout<<"Suma je: "<<s<<endl;
   return 0;
}

Ispis na ekranu:

Index