8.2.. Napisati program za određjivanje najmanjeg broja od n učitanih.

Opis rješenja: Proglašavamo prvo učitani broj kao minimum i ostale provjeravamo, a po potrebi (ako je trenutni broj manji od min) to postaje novi minimum.

Listing programa:

// p08212016;
#include <iostream>
#include <cmath>
using namespace std;
main ()
{
   int i,n,a,min;
   
   cout<<"Najmanji od n ucitanih brojeva"<<endl;
   cout<<"Brojeva za provjeru: "<<endl;
   cin>>n;
   cout<<"Otkucaj broj: "<<endl;
   cin>>a;
   
   min=a;
   i=2; 
    while (i<=n){
     cout<<"Otkucaj: "<<" "<<"broj"<<endl;
     cin>>a;
     if (a < min)
      min=a;
      i++;
    }
     
   cout<<"Najmanji broj je "<<min<<endl;
   
system("PAUSE");
return EXIT_SUCCESS;
}

Ispis na ekranu:

Index