8.2.. Izračunati sumu n učitanih bojeva sa tastature.

Opis rješenja: Prvo se učita sa tastature koliko će se sabirati brojeva. Zatim se učitavaju brojevi sa WHILE petljom, sabiranje se izvodi unutar WHILE petlje. Početana vrijednost sume se postavlja izvan petlje.

Listing programa:

// p08212017;
#include <iostream>
#include <cmath>

using namespace std;

main()
{
   int i, n;
   float a, s;   
   cout<<"Broj brojeva: "<<endl;
   cin>>n;
   s = 0;
   i=1; 
   while (i<=n) {
     cout<<("Otkucaj ")<<" "<<" broj "<<endl;
     cin>>a;
     s = s + a;
     i++;
   }  
   cout<<("Suma je: ")<<s<<endl;
   system("PAUSE");
   return EXIT_SUCCESS;
}

Ispis na ekranu:

Index