8.2.. Napisati program za izračunavanje proizvoda od 1 do 5.

Opis rješenja: WHILE naredba krerira brojeve od 1 do 5. Početna vrijednost proizvoda je 1 (p = 1;) Pri napredovanju kroz petlju se uvačava vrijednost p po izraz: p = p*i;.

Listing programa:

#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
 int i, p;
 p = 1;
 i = 1;
 while (i<=5)
 {

  p = p * i;
   cout << "Faktorijel broja " << i << " iznosi: " << p << endl;
  i++;
 }
 system("PAUSE");
 return 0;
}

Ispis na ekranu:

Index