8.2.. Napisati program za ispis proizvoda brojeva od 1 do n čija je cifra jedinica 6.

Opis rješenja: Provjera cifre jedinica izvodi izdvajanjem cifre jecinica i MOD 10. Zatim u istom logičkom izrazu je i provjera da li je to cifra 6. i MOD 10 = 6 (cifra jedinica 6).

Listing programa:

#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
 int i, n, p;
 cout << "Unesite vrijednost za n: "; cin >> n;
 p = 1;
 i = 1;
 while (i<=n)
 {
  if (i%10==6)
  {
    p = p * i;
  }
  i++;
 }
 cout << "Proizvod brojeva od 1 do " << n << " , cija je cifra jedinica 6, iznosi: " << p << endl;
 system("PAUSE");
 return 0;
}

Ispis na ekranu:

Index