8.2.. Napisati program za prebrojavanje prirodnih brojeva od k do n.

Opis rješenja: Zadatak se rješava postavljanjem početnih vrijednosti za brojač je br=0; a naredba za uvečavanje brojača je (br=br+1).

Listing programa:

#include <iostream>

using namespace std;

int main (void)
{
	int k, n, br=0;
	cout << "Prebrojavanje prirodnih brojeva od k do n. " << endl;
	cout << "Unesi k: "; cin >> k;
	cout << "Unesi n: "; cin >> n;
	while (k<=n)
	{
		br++; // br = br + 1;
		k++;
	}
	cout << "U datom intervalu ima " << br << endl;
	system ("PAUSE");
	return EXIT_SUCCESS;
}

Ispis na ekranu:

Index