8.2.. Napisati program za prebrojavanje prirodnih brojeva koji nisu djeljivi sa 3 u intervalu od k do n.

Opis rješenja: Izdvajanje djeljivih sa 3 se izvodi logičkim izrazom i MOD 3 <> 0 u intervalu od k do n.

Listing programa:

#include <iostream>

using namespace std;

int main (void)
{
	int k, n, ibroj=0;
	cout << "Prebrojavanje brojeva koji nisu djeljivi sa 3 od k do n. " << endl;
	cout << "Unesi k: "; cin >> k;
	cout << "Unesi n: "; cin >> n;
	while (k<=n)
	{
		if (k%3!=0){ibroj++;}
		k++;  // k = k + 1;
	}
	cout << "U datom intervalu ima " << ibroj << endl;
      return 0;
}

Ispis na ekranu:

Index