8.2.. Napisati program za ispis aritmeticke sredine brojeva od k do n djeljivih sa l.

Opis rješenja: Izdvajanje djeljivih sa l se izvodi logičkim izrazom i MOD l = 0 u intervalu od k do n.

Listing programa:

// 08213016
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
   int i,k,l,n,br;
   double asr,s;
   
   cout<<"Napisati program za ispis aritmeticke sredine brojeva od k do n djeljivih sa l."<<endl;
   cout<<"k= ";
   cin>>k;
   cout<<"n= ";
   cin>>n;
   cout<<"l= ";
   cin>>l;
   
   s=0;
   br=0;
   i=k;
   while(i <= n) {
      if(i % 1 == 0) {
       s=s+i;
       br=br+1;
      }
      i=i+1;
   }
   asr=s/br;
   cout<<"Aritmeticka sredina je "<<asr<<endl;
  return 0;
}

Ispis na ekranu:
 

Index