8.2.. Napisati program za učitavanje 10 brojeva i ispis koliko je učitano negativnih, nula i pozitivnih brojeva.

Listing programa:

// p08215006;
#include <iostream>
#include <cmath>

using namespace std;
int main(){
   int i,br,br0,brl,n;
   cout<<"Od 10 brojeva koliko je negativnih,nula i pozitivnih brojeva"<<endl;
   br=0;
   br0=0;
   brl=0;
   i=1; 
      while (i<=10) {
      cout<<i<<". broj ";
      cin>>n;
        if (n < 0)
         br=br+1;
        else if (n = 0)
         br0=br0+1;
          else if (n > 0)
            brl=brl+1;
       i++;
      }
   cout<<"Negativnih brojeva ima "<<br<<endl;
   cout<<"Nula ima "<<br0<<endl;
   cout<<"Pozitivnih brojeva ima "<<brl<<endl;
  return 0;
}

Ispis na ekranu:

Index