8.2..  Ispisati prirodne brojeve od 1 do n.

Dijagram toka:

Index