8.2.. Ispisati prirodne brojeve od k do n.

Dijagram toka:

Index