8.2.. Izračunati i ispisati sumu prvih n prirodnih brojeva.

Dijagram toka:

Index