8.2.. Izračunati i ispisati sumu prirodnih brojeva od k do n.

Dijagram toka:

Index