8.2.. Prebrojati djeljive sa 3 u intervalu od 1 do n.

Dijagram toka:

Index