8.3.. Napisati program za ispis brojeva od 1 do n do while petljom.

Tekstualni algoritam:

Opis rješenja: Sa tastature se upisuje vrijednosti varijable n do koje se izvodi ispis. Kontrolnoj varijabli i se pridružuje vrijednost jedan i ispisuje na ekran.  Uvećava se vrijednost varijable i za  (i+1=1+1=2). Vrijednost se ispisuje na ekran. Ponovo se uvećava vrijednost kontrolne varijable i za jedan (i+1=2+1=3). Poslije ispisa kontrolne varijable ponavlja se uvećanje i ispis, sve dok kontrolna varijabla i ne primi vrijednost veću od n.

Opis programa:

Listing programa:

//prvih n prirodnih brojeva
#include 
using namespace std;
      
int main()
{
	int n;
	int i=1;
	cout<<"1-n"<<endl<<"Do broja: ";
	cin>>n;
	do
	{
		cout<<"i= "<<i<<endl;
		++i;
	} while(i<=n);
}

Ispis na ekranu:

Index