8.3.01. Napisati program za  ispis prirodnih brojeva od 1 do 5.

Opis rješenja:

Listing programa:

//ispis prirodnih brojeva od 1 do 5
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
	int i=1;
	do
	{
		cout<<"i= "<<i<<endl;
		++i;
	} while(i<=5);
}

Ispis na ekranu:

Index