8.3.. Ispis prirodnih brojeve od 5 do 20 unazad.

Opis rješenja: Početna vrijednost je 20 a krajnja vrijednost je 5.

Listing programa:

// 08311029
#include<iostream>
using namespace std;

int main()
{
  int i=20;
  do
  {
    cout<<i<<endl;
    i--;
  } while(i>=5);
  return 0;
}

Ispis na ekranu:

Index