Programski jezici BASIC i C++
Ciklična strukura - DO WHILE petlja

1 Ispisati prirodne brojeve od 1 do 5. BASIC - C++
7_1 Ispisati prirodne brojeve od 1 do 17. BASIC - C++
3 Ispis prirodnih brojeve od 3 do 8. BASIC - C++
4 Ispisati prirodne brojeve od 3 do 8 unazad. BASIC - C++
5 Ispis prirodnih brojeve od 5 do 20 unazad. BASIC - C++
6 Ispis brojeva od 1 do 20 u obliku: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ......20 BASIC - C++
2 Napisati program za ispis kvadrata prirodnih brojeva od 1 do 5. BASIC - C++
7 Ispis kvadratnog korijena prirodnih brojeva do 10. BASIC - C++
6_2 Ispisati parne prirodne brojeve od 1 do 5. BASIC - C++
7_2 Ispisati parne prirodne brojeve od 1 do 17. BASIC - C++
6_3 Ispisati neparne prirodne brojeve od 1 do 5. BASIC - C++
7_3 Ispisati neparne prirodne brojeve od 1 do 17. BASIC - C++
6_4 Ispisati prirodne brojeve od 1 do 5 koji su djeljivi sa 3. BASIC - C++
7_4 Ispisati prirodne brojeve od 1 do 17 koji su djeljivi sa 3. BASIC - C++
6_5 Ispisati prirodne brojeve od 1 do 5 koji nisu djeljivi sa 3. BASIC - C++
7_5 Ispisati prirodne brojeve od 1 do 17 koji nisu djeljivi sa 3. BASIC - C++
6_6 Ispisati prirodne brojeve od 1 do 5 koji su djeljivi sa a. BASIC - C++
7_6 Ispisati prirodne brojeve od 1 do 17 koji su djeljivi sa a. BASIC - C++
6_7 Ispisati prirodne brojeve od 1 do 5 koji nisu djeljivi sa a. BASIC - C++
7_7 Ispisati prirodne brojeve od 1 do 17 koji nisu djeljivi sa a. BASIC - C++
8 Ispisati prirodne brojeve od 1 do n. BASIC - C++
9 Napisati program za ispis prvih n prirodnih brojeva unazad. BASIC - C++
9_1 Napisati program za ispis prirodnih brojeva od 3 do n. BASIC - C++
10 Ispisati prirodne brojeve od k do n. BASIC - C++
11 Napisati program za ispis recipročnih vrijednosti prvih n prirodnih brojeva. BASIC - C++
12 Napisati program za ispis dvostruke vrijednosti prvih n prirodnih brojeva. BASIC - C++
13 Ispis kvadrata prirodnih brojeva do n. BASIC - C++
14 Ispis kvadratnog korijena prirodnih brojeva do n. BASIC - C++
16 Napisati program za ispis parnih prirodnih brojeva od 1 do n. BASIC - C++
16_2 Ispisati neparne prirodne brojeve od 1 do n. BASIC - C++
17 Ispis paranih i neparnih prirodnih brojeva od 1 do n (test parnosti i neparnosti). BASIC - C++
18 Ispis prirodnih brojeva od 1 do n koji su djeljivi sa 5. BASIC - C++
19 Ispis prirodnih brojeva od k do n koji su djeljivi sa 5. BASIC - C++
20 Ispis prirodnih brojeva od k do n koji su djeljivi sa a. BASIC - C++
21 Izračunati i ispisati sumu prvih 5 prirodnih brojeva. BASIC - C++
22 Izračunati i ispisati sumu prirodne brojeve do 100. BASIC - C++
24 Izračunati i ispisati sumu prvih n prirodnih brojeva. BASIC - C++
25 Izračunati i ispisati sumu prirodnih brojeva od k do n. BASIC - C++
26 Izračunati i ispisati sumu kvadrata prvih n prirodnih brojeva. BASIC - C++
27 Izračunati i ispisati sumu kvadrata prirodnih brojeva od k do n. BASIC - C++
28 Izračunati i ispisati sumu reciproćnih vrijednosti prvih n prirodnih brojeva (harmonijski niz: 1 + 1/2 + 1/3 + ... + 1/n). BASIC - C++
29 Izračunati i ispisati sumu reciprocnih vrijednosti prirodnih brojeva od k do n. BASIC - C++
23 Izračunati i ispisati sumu parnih prirodne brojeve do 100. BASIC - C++
31 Suma neparnih prirodnih brojeva od 1 do n. BASIC - C++
32 Suma parnih prirodnih brojeva od 1 do n. BASIC - C++
34 Izračunati sumu neparnih prirodnih brojeva u intervalu od k do n. BASIC - C++
35 Izračunati i ispisati sumu prirodnih brojeva u intervalu od 1 do n koji su djeljivi sa 7. BASIC - C++
35_1 Izračunati i ispisati sumu prirodnih brojeva u intervalu od 1 do n koji su djeljivi sa 3. BASIC - C++
35_3 Izračunati sumu prirodnih brojeva u intervalu od 1 do n koji nisu djeljivi sa 3. BASIC - C++
35_5 Izračunati sumu prirodnih brojeva u intervalu od 1 do n koji nisu djeljivi sa 7. BASIC - C++
36 Izračunati sumu prirodnih brojeva u intervalu od 1 do n koji su djeljivi sa 7 i sa 3. BASIC - C++
37 Izračunati sumu prirodnih brojeva u intervalu od 1 do n koji su djeljivi sa a. BASIC - C++
37_2 Izračunati sumu prirodnih brojeva u intervalu od 1 do n koji nisu djeljivi sa a. BASIC - C++
37_4 Izračunati sumu prirodnih brojeva u intervalu od k do n koji su parni. BASIC - C++
37_6 Izračunati sumu prirodnih brojeva u intervalu od k do n koji su neparni. BASIC - C++
37_04 Izračunati sumu prirodnih brojeva u intervalu od k do n koji su djeljivi sa 3. BASIC - C++
37_05 Izračunati sumu prirodnih brojeva u intervalu od k do n koji nisu djeljivi sa 3. BASIC - C++
37_06 Izračunati sumu prirodnih brojeva u intervalu od k do n koji su djeljivi sa 7. BASIC - C++
37_07 Izračunati sumu prirodnih brojeva u intervalu od k do n koji nisu djeljivi sa 7. BASIC - C++
38 Izračunati sumu prirodnih brojeva u intervalu od k do n koji su djeljivi sa a. BASIC - C++
38_2 Izračunati sumu prirodnih brojeva u intervalu od k do n koji nisu djeljivi sa a. BASIC - C++
40 Izračunati sumu prirodnih brojeva u intervalu od k do n čija je cifra jedinica 8. BASIC - C++
41 Izračunati sumu brojeva u intervalu od a do b djeljivih sa 5. BASIC - C++
42 Izračunati proizvod prvih 5 prirodnih brojeva. BASIC - C++
42_2 Izračunati proizvod parnih prirodnih brojeva od 1 do 5. BASIC - C++
43 Izračunati proizvoda (faktorijele) brojeva od 1 do 5. BASIC - C++
44 Izračunati proizvoda od 1 do 10. BASIC - C++
45 Izračunati proizvod prirodnih od 1 do n. BASIC - C++
45_6 Izračunati proizvod prirodnih brojeva u intervalu od 1 do n koji su djeljivi sa 3. BASIC - C++
45_8 Izračunati proizvod prirodnih brojeva u intervalu od 1 do n koji nisu djeljivi sa 3. BASIC - C++
46 Izračunati proizvod brojeva od 1 do n koji su djeljivi sa 7. BASIC - C++
46_1 Izračunati proizvod brojeva od 1 do n koji nisu djeljivi sa 7. BASIC - C++
46_2 Izračunati proizvod brojeva od 1 do n koji su djeljivi sa a. BASIC - C++
46_4 Izračunati proizvod brojeva od 1 do n koji nisu djeljivi sa a. BASIC - C++
47 Izračunati proizvod brojeva od 1 do n koji su djeljivi sa 3 i sa 4. BASIC - C++
48 Napisati program za ispis proizvoda brojeva od 1 do n koji su djeljivi sa a. BASIC - C++
49 Izračunati proizvod brojeva od 1 do n čija je cifra jedinica 6. BASIC - C++
50 Izračunati proizvod brojeva od 1 do n čija je cifra jedinica 3. BASIC - C++
51 Izračunati proizvod prirodnih od k do n. BASIC - C++
52_01 Izračunati proizvod prirodnih od a do b. BASIC - C++
52 Izračunati proizvod parnih brojeva od A do B. BASIC - C++
52_1 Izračunati proizvod parnih prirodnih brojeva u intervalu od k do n. BASIC - C++
53_01 Izračunati proizvod prirodnih brojeva u intervalu od k do n koji su djeljivi sa 3. BASIC - C++
53_03 Izračunati proizvod prirodnih brojeva u intervalu od k do n koji nisu djeljivi sa 3. BASIC - C++
53_05 Izračunati proizvod prirodnih brojeva u intervalu od k do n koji su djeljivi sa 7. BASIC - C++
53_06 Izračunati proizvod prirodnih brojeva u intervalu od k do n koji nisu djeljivi sa 7. BASIC - C++
53 Izračunati proizvod prirodnih brojeva u intervalu od k do n koji su djeljivi sa 4. BASIC - C++
54 Izračunati proizvod prirodnih brojeva u intervalu od k do n koji su djeljivi sa 2 i sa 3. BASIC - C++
55 Izračunati proizvod prirodnih brojeva u intervalu od k do n koji su djeljivi sa 2 a nisu djeljivi sa 3. BASIC - C++
56 Izračunati proizvod prirodnih brojeva u intervalu od k do n koji su djeljivi sa a. BASIC - C++
56_2 Izračunati proizvod prirodnih brojeva u intervalu od k do n koji nisu djeljivi sa a. BASIC - C++
57 Izračunati proizvod prirodnih brojeva u intervalu od k do n čija je cifra jedinica 4. BASIC - C++
58 Izračunati sumu i proizvod prirodnih brojeva od k do n. Koristiti jednu i dvije petlje. BASIC - C++
59_01 Prebrojati prirodne brojeve od 1 do 5. BASIC - C++
59_02 Prebrojati parne prirodne brojeve od 1 do 5. BASIC - C++
59_03 Prebrojati neparne prirodne brojeve od 1 do 5. BASIC - C++
59_04 Prebrojati prirodne brojeve u intervalu od 1 do 5 koji su djeljivi sa 3. BASIC - C++
59_05 Prebrojati prirodne brojeve u intervalu od 1 do 5 koji nisu djeljivi sa 3. BASIC - C++
59_06 Prebrojati prirodne brojeve u intervalu od 1 do 5 koji su djeljivi sa 7. BASIC - C++
59_07 Prebrojati prirodne brojeve u intervalu od 1 do 5 koji nisu djeljivi sa 7. BASIC - C++
59_08 Prebrojati brojeve djeljive sa 3 u intervalu od 1 do 9. BASIC - C++
59_09 Prebrojati prirodne brojeve u intervalu od 1 do 5 koji su djeljivi sa a. BASIC - C++
59_10 Prebrojati prirodne brojeve u intervalu od 1 do 5 koji nisu djeljivi sa a. BASIC - C++
59_11 Prebrojati prirodne brojeve od 1 do n. BASIC - C++
59 Prebrojati parne prirodne brojeve u intervalu od 1 do n. BASIC - C++
60 Prebrojati neparne prirodne brojeve u intervalu od 1 do n. BASIC - C++
60_1 Prebrojati neparne prirodne brojeve u intervalu od 20 do n. BASIC - C++
60_2 Prebrojati prirodne brojeve u intervalu od 1 do n koji su djeljivi sa 3. BASIC - C++
60_3 Prebrojati prirodne brojeve u intervalu od 1 do n koji nisu djeljivi sa 3. BASIC - C++
60_4 Prebrojati prirodne brojeve u intervalu od 1 do n koji su djeljivi sa 7. BASIC - C++
60_5 Prebrojati prirodne brojeve u intervalu od 1 do n koji nisu djeljivi sa 7. BASIC - C++
60_6 Prebrojati prirodne brojeve u intervalu od 1 do n koji su djeljivi sa a. BASIC - C++
60_7 Prebrojati prirodne brojeve u intervalu od 1 do n koji nisu djeljivi sa a. BASIC - C++
61 Prebrojati prirodne brojeve u intervalu od 1 do n koji su djeljivi sa l. BASIC - C++
62 Prebrojati prirodne brojeve u intervalu od k do n. BASIC - C++
63 Prebrojati parne prirodne brojeve u intervalu od k do n. BASIC - C++
65 Prebrojati prirodne brojeve u intervalu od k do n koji su djeljivi sa 3. BASIC - C++
66 Prebrojati prirodne brojeve u intervalu od k do n koji nisu djeljivi sa 3. BASIC - C++
66_1 Prebrojati prirodne brojeve u intervalu od k do n koji su djeljivi sa 7. BASIC - C++
66_2 Prebrojati prirodne brojeve u intervalu od k do n koji nisu djeljivi sa 7. BASIC - C++
66_3 Prebrojati prirodne brojeve u intervalu od k do n koji su djeljivi sa a. BASIC - C++
66_4 Prebrojati prirodne brojeve u intervalu od k do n koji nisu djeljivi sa a. BASIC - C++
67 Prebrojati prirodne brojeve u intervalu od k do n koji su djeljivi sa l. BASIC - C++
68 Napisati program da nađe proizvod prirodnih brojeva od a do b i koliko ih ima. BASIC - C++
69 Napisati program da nađe proizvod prirodnih brojeva od a do b djeljivih sa 5 i koliko ih ima. BASIC - C++
70 Napisati program da nađe proizvod prirodnih brojeva od a do b djeljivih sa l i koliko ih ima. BASIC - C++
71 Naći sumu brojeva u intervalu od a do b djeljivih sa 5 i koliko ih ima. BASIC - C++
72_01 Izračunati aritmetičku sredinu prirodnih brojeva do 5. BASIC - C++
72_02 Izračunati aritmetičku sredinu prirodnih brojeva od 3 do 8. BASIC - C++
72_03 Izračunati aritmetičku sredinu parnih prirodnih brojeva do 5. BASIC - C++
72_05 Izračunati aritmetičku sredinu od prvih 5 prirodnih brojeva koji su djeljivi sa 3. BASIC - C++
72_06 Izračunati aritmetičku sredinu od prvih 5 prirodnih brojeva koji nisu djeljivi sa 3. BASIC - C++
72_07 Izračunati aritmetičku sredinu od prvih 5 prirodnih brojeva koji su djeljivi sa a. BASIC - C++
72_08 Izračunati aritmetičku sredinu od prvih 5 prirodnih brojeva koji nisu djeljivi sa a. BASIC - C++
72 Izračunati aritmetičku sredinu prirodnih brojeva do n. BASIC - C++
73 Izračunati aritmetičku sredinu neparnih prirodnih brojeva od 1 do n. BASIC - C++
74 Izračunati aritmetičku sredinu parnih prirodnih brojeva od 1 do n. BASIC - C++
74_1 Izračunati aritmetičku sredinu prirodnih brojeva od 1 do n koji su djeljivi sa 3. BASIC - C++
74_2 Izračunati aritmetičku sredinu prirodnih brojeva od 1 do n koji nisu djeljivi sa 3. BASIC - C++
74_3 Izračunati aritmetičku sredinu prirodnih brojeva od 1 do n koji su djeljivi sa 7. BASIC - C++
74_4 Izračunati aritmetičku sredinu prirodnih brojeva od 1 do n koji nisu djeljivi sa 7. BASIC - C++
74_5 Izračunati aritmetičku sredinu prirodnih brojeva od 1 do n koji su djeljivi sa a. BASIC - C++
74_6 Izračunati aritmetičku sredinu prirodnih brojeva od 1 do n koji nisu djeljivi sa a. BASIC - C++
75_01 Izračunati aritmetičku sredinu prirodnih brojeva od k do n. BASIC - C++
75_02 Izračunati aritmetičku sredinu prirodnih brojeva od a do b. BASIC - C++
75_03 Izračunati aritmetičku sredinu parnih brojeva od k do n. BASIC - C++
75_04 Izračunati aritmetičku sredinu neparnih brojeva od k do n. BASIC - C++
75_06 Izračunati aritmetičku sredinu prirodnih brojeva od k do n koji nisu djeljivi sa 3. BASIC - C++
75_07 Izračunati aritmetičku sredinu prirodnih brojeva od k do n koji su djeljivi sa 7. BASIC - C++
75_08 Izračunati aritmetičku sredinu prirodnih brojeva od k do n koji nisu djeljivi sa 7. BASIC - C++
75_09 Izračunati aritmetičku sredinu prirodnih brojeva od k do n koji su djeljivi sa a. BASIC - C++
75_10 Izračunati aritmetičku sredinu prirodnih brojeva od k do n koji nisu djeljivi sa a. BASIC - C++
75 Izračunati aritmetičku sredinu brojeva od k do n djeljivih sa l. BASIC - C++
76 Izračunati sumu 10 učitanih bojeva sa tastature. BASIC - C++
77 Izračunati sumu n učitanih bojeva sa tastature. BASIC - C++
79 Napisati program za određjivanje najmanjeg broja od n učitanih. BASIC - C++
80 Napisati program za određjivanje najvećeg broja od n učitanih. BASIC - C++
81 Učitati visine za n osoba. Ispisati prosječnu i najveću visinu. BASIC - C++
82 Učitati visine i težinu za n osoba. Ispisati prosječnu, najmanju i najveću visinu i težinu. BASIC - C++
83 Napisati program za učitavanje prirodnog broja i ispis sa kojim brojevima od 2 do 9 je djeljiv. BASIC - C++
84 Napisati program za učitavanje 10 brojeva i ispis koliko je učitanih je djeljivo sa 7. BASIC - C++
85 Napisati program za učitavanje 10 brojeva i ispis koliko je učitano negativnih, nula i pozitivnih brojeva. BASIC - C++
98 Napisati program koji će za učitanu vrijednost k izračunati vrijednost izraza i ispisati:
BASIC - C++
117 Napisati program koji će za učitanu vrijednost K izračunati vrijednost izraza i ispisati:
BASIC - C++
118 Napisati program koji će za učitanu vrijednost K izračunati vrijednost izraza i ispisati:
BASIC - C++
119 Napisati program koji će za učitanu vrijednost N i M izračunati vrijednost izraza i ispisati:
BASIC - C++
120 Napisati program koji će za učitanu vrijednost N i M izračunati vrijednost izraza i ispisati:
BASIC - C++
131 12.5.1. Napisati program koji će za učitanu vrijednost N izračunati vrijednost izraza i ispisati:
BASIC - C++
132 12.5.1. Napisati program koji će za učitanu vrijednost N izračunati vrijednost izraza i ispisati:
BASIC - C++
133 12.5.1. Napisati program koji će za učitanu vrijednost N izračunati vrijednost izraza i ispisati:
BASIC - C++
125 Napisati program koji će za učitanu vrijednost K i N izračunati vrijednost izraza i ispisati:
BASIC - C++
126 Napisati program koji će za učitanu vrijednost K i N izračunati vrijednost izraza i ispisati:
BASIC - C++
127 Napisati program koji će za učitanu vrijednost K i N izračunati vrijednost izraza i ispisati:
BASIC - C++
123 Napisati program koji će za učitanu vrijednost K i N izračunati vrijednost izraza i ispisati:
BASIC - C++
129 Napisati program koji će za učitanu vrijednost K i N izračunati vrijednost izraza i ispisati
BASIC - C++
135 Napisati program koji će za učitanu vrijednost N i zračunati vrijednost izraza i ispisati:
BASIC - C++
134 12.5.1. Napisati program koji će za učitanu vrijednost K i N izračunati vrijednost izraza i ispisati:
BASIC - C++
121 Napisati program koji će za učitanu vrijednost N izračunati vrijednost izraza i ispisati:
BASIC - C++
99 Napisati program koji će za učitanu vrijednost N izračunati vrijednost izraza i ispisati:
BASIC - C++
104 Napisati program koji će za učitanu vrijednost N i zračunati vrijednost sume faktorijela neparnih brojeva do N:
S = 1! + 3! + 5! + … + N!
BASIC - C++
103 Napisati program koji će za učitanu vrijednost N i zračunati vrijednost sume faktorijela parnih brojeva do N:
S = 2! + 4! + 6! + … + N!
BASIC - C++
102 Napisati program koji će za učitanu vrijednost N i zračunati vrijednost izraza i ispisati:
S = 3! + 6! + 9! + … + N!
BASIC - C++
100 Napisati program koji će za učitanu vrijednost N i zračunati vrijednost izraza i ispisati:
BASIC - C++
101 Napisati program koji će za učitanu vrijednost N i zračunati vrijednost izraza i ispisati:
S = 4! + 8! + 12! + … + (4N)!
BASIC - C++
105 Napisati program koji će za učitanu vrijednost K i N izračunati vrijednost izraza i ispisati:
BASIC - C++
111 Napisati program koji će za učitanu vrijednost K i N izračunati vrijednost izraza i ispisati:
BASIC - C++
109 Napisati program koji će za učitanu vrijednost K i N izračunati vrijednost izraza i ispisati:
BASIC - C++
107 Napisati program koji će za učitanu vrijednost K i N izračunati vrijednost izraza i ispisati:
BASIC - C++
115 Napisati program koji će za učitanu vrijednost K i N izračunati vrijednost izraza i ispisati:
BASIC - C++
113 Napisati program koji će za učitanu vrijednost K i N izračunati vrijednost izraza i ispisati:
BASIC - C++
136 Napisati program koji će za učitanu vrijednost K i N izračunati vrijednost izraza i ispisati:
BASIC - C++
137 Napisati program koji će za učitanu vrijednost N i zračunati vrijednost izraza i ispisati:
BASIC - C++
106 Napisati program koji će za učitanu vrijednost K i N izračunati vrijednost izraza i ispisati:
BASIC - C++
108 Napisati program koji će za učitanu vrijednost K i N izračunati vrijednost izraza i ispisati:
BASIC - C++
110 Napisati program koji će za učitanu vrijednost K i N izračunati vrijednost izraza i ispisati:
BASIC - C++
112 Napisati program koji će za učitanu vrijednost K i N izračunati vrijednost izraza i ispisati:
BASIC - C++
116 Napisati program koji će za učitanu vrijednost K i N izračunati vrijednost izraza i ispisati:
BASIC - C++
114 Napisati program koji će za učitanu vrijednost K i N izračunati vrijednost izraza i ispisati:
BASIC - C++

    abc Algoritmi    abc BASIC    abc Turbo Pascal    abc C++    abc Java    abc C    abc Python    abc Dev-Pascal    Index