8.3.. Napisati program za ispis parnih brojeva od 1 do n.

Opis rješenja: Parni brojevi su djeljivi sa 2 bez ostatka. Zato se i provjera sastoji od provjere da li je broj djeljiv sa 2 bez ostatka if (i % 2 == 0).

Listing programa:

//08311002//
//parni od prvih N prirodnih brojeva//
#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
   int i,n;
   cout<<"Ispis"<<endl;
   cout<<"Do broja: ";
   cin>>n;
   
   i=1;
   do {
	    if (i % 2 == 0)
      cout<<"Parni broj je: "<<i<<endl;          
      i=i+1;
     } while (i <= n);
  return 0;
}

Ispis na ekranu:

Index