8.3.. Napisati program za ispis prvih n prirodnih brojeva unazad.

Opis rješenja: Kontrolnoj varijabli i se pridjeljuje vrijednost n. WHILE petlja se ponavalja sve dok je logički izraz i>=1 istinit. Naredbom i=i-1 se umanjuje vrijednost varijable i za jedan. Računar ovu operaciju izvodi na slijedeći način. Prvo vrijednosti varijable i oduzima 1. Zatim ovu vrijednost pridružuje varijabli i. Izvršenje programa prelazi na početak WHILE petlje, koja obezbjeđuje ponavljanje.

Opis programa: Poslije upisa vrijednosti n (koliko će se brojeva ispisati) varijabli i se pridružuje početna vrijednost (i:=n). Petlja počinje naredbom WHILE. Logički izraz u WHILE naredbi obezbjeđuje ponavljanje sve dok je logički izraz (i>=1)istinit. Vrijednost varijable i se umnjuje za 1 korištenjem izraza i:=i-1. Računar prvo izvodi desni dio ovog izraza, umanjuje vrijednost varijable i za jedan (i-1). Izračunatu vrijednost računar pridružuje varijabli i. Prelazi se na početak petlje, tj ponavlja se petlja dok je istinit logički izraz u WHILE naredbi.

Listing programa:

//08311003//
#include <iostream>
#include <cmathm>

using namespace std;

int main()
{
   int i,n;   
   cout<<"Od broja "<<endl;
   cin>>n;   
   i=n;   
    do {
       cout<<"i= "<<i<<endl;    
       i=i-1;
     } while(i >= 1);
  return 0;
}

Ispis na ekranu:

Index