8.3.. Napisati program za ispis dvostruke vrijednosti prvih n prirodnih brojeva.

Opis rješenja: Izračuvanje dvostrukih vrijednosti se izvodi izrazom 2*i naredbi WRITELN(2*i).

Listing programa:

// 08311009//
#include <iostream>
using namespace std;

main()
{
	int i,n;
	
	cout<<"Do broja: "<<endl;
	cin>>n;
	
	i=1;
	
	do 	{
			cout<<"i= "<<i<<" dvostruka vrijednost "<<2*i<<endl;
			i=i+1;
		} while(i <= n);
system("PAUSE");
}

Ispis na ekranu:

Index